image-1 slide0 slide1 slide2 slide5

AKTUALNOŚCI

                                                             

 

W związku z kolejną edycją konkursu „Literatura i dzieci”, który jest organizowany przez Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie zapraszamy do udziału w eliminacjach gminnych, które odbędą się w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Błażowej w dniu 19 listopada 2019 r. od godz. 9:30

 Eliminacje odbędą się w następujących kategoriach wiekowych :

od 0 - II klasy szkoły podstawowej

od III - V klasy szkoły podstawowej

 od VI - VIII klasy szkoły podstawowej

 Temat przewodni tegorocznej edycji to „W świecie wyobraźni”.

 Zgłoszenia uczestników proszę przesłać na adres: Gminny Ośrodek Kultury w Błażowej, 36-030 Błażowa ul. Armii Krajowej 17A lub na adres mailowy gokblaz@intertele.pl do 12 listopada 2019 r.

 Każda szkoła może wytypować do 3 recytacji, do 2 piosenek i po 1 inscenizacji w każdej kategorii wiekowej. Prace plastyczne opisane na odwrocie należy dostarczyć w ilości do 10 szt. z każdej kategorii wiekowej wraz z wykazem uczestników konkursu plastycznego. Prosimy o dotrzymanie terminu.

 Do szczebla regionalnego kwalifikują się wyłącznie zwycięzcy poszczególnych kategorii (w grupach wiekowych).

 Więcej informacji można uzyskać pod numerem tel. 17 22-97-044. Szczegóły konkursu w załączonym regulaminie.

 

DO POBRANIA :

> REGULAMIN KONKURSU <

> KARTA ZGŁOSZENIOWA <

> KARTA ZGŁOSZENIOWA (PLASTYKA) <

> ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH / WIZERUNKU <

 

Regulamin oraz karty zgłoszeniowe dostępne są w zakładce "Do pobrania"

ZACHĘCAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W KONKURSIE !

 

Informujemy, że zajęcia taneczne dla dzieci

w dniu 11.10.2019 r. (piątek)

nie odbędą się.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !

 

Serdecznie zapraszamy !

 

Zespół Tańca Ludowego "Błażowiacy" doczekał się w końcu nowych strojów, które to udało się pozyskać w ramach operacji „Zakup strojów ludowych „rzeszowskich” dla Zespołu Tańca Ludowego „Błażowiacy” realizowanej w ramach grantu nr 1/2018/G pn. "Wzmocnienie lokalnego potencjału Doliny Strugu poprzez aktywizację kapitału społecznego, promowanie produktów lokalnych, oraz zachowanie dziedzictwa lokalnego", realizując przedsięwzięcie 1.3.2 Wzrost atrakcyjności oferty instytucji społecznych w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w PROW 2014-2020.

Mamy nadzieję, że przyniosą one członkom zespołu samych sukcesów scenicznych !

Odwiedza nas 54 gości oraz 0 użytkowników.

 

 

Kontakt :

 Gminny Ośrodek Kultury w Błażowej 
ul. Armii Krajowej 17A, 36-030 Błażowa
 
Tel/fax: (+48) 17-2297-044