Błażowska orkiestra dęta istnieje od 1893 roku. Początkowo działała pod patronatem Ochotniczej Straży Pożarnej. Prowadzona przez Józefa Podroużko brała udział we wszystkich uroczystościach związanych z działalnością straży pożarnych. Towarzyszyła też niektórym uroczystościom religijnym i świeckim na terenie niemalże całej rzeszowszczyzny. Od 1926 roku obowiązki dyrygenta przejął jeden z uczniów Podroużki – Franciszek Kmiotek.  W latach powojennych opiekę nad orkiestrą sprawowała Miejska Rada Narodowa miasta Błażowa, a rolę kapelmistrza ciągle pełnił Franciszek Kmiotek (do 1977 r). Od roku 1985 obowiązek patronatu nad orkiestrą przejął Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Błażowej. Pierwsze próby odbywały się pod kierownictwem Mieczysława Czarnika, następnie (1985-87) Aleksandra Rybki. W latach następnych orkiestrę prowadził Aleksander Cwynar, później Eugeniusz Rokita, a w latach 1990 – 94 kapelmistrzem orkiestry był Aleksander Rybka. Następnie Władysław Bober, Tadeusz Pecka, Sebastian Ziółkowski, a od roku 1997 do listopada 2009 r. funkcję kapelmistrza pełnił Mieczysław Czarnik. Od grudnia 2009 r. do maja 2013 r. kapelmistrzem był Andrzej Kundys. Obecnie od jesieni 2019 r. orkiestrę prowadzi Ryszard Ignarski. Przejął tę funkcję po Jakubie Adamku. Orkiestra dęta w Błażowej przez 120 lat swojej działalności była i jest stałym elementem życia kulturalnego miasta i okolic. Dzisiaj nie sposób sobie wyobrazić jakiejkolwiek błażowskiej, czy środowiskowej uroczystości bez jej udziału. Orkiestra koncertuje ok. 25 razy w roku, posiada bogaty repertuar na każdą okazję.

Obecny skład Orkiestry Dętej:

Kapelmistrz: Arkadiusz Hawro

Flety: Anna Rybka, Martyna Kustra, Julia Bator,

Klarnety: Izabela Gliwa, Jarosław Bocek, Anna Samek, Beata Samek,

Saksofony altowe: Sebastian Urban, Martyna Gromek, Józef Chuchla, Anita Rząsa, Hanna Izydorek, Kamila Bator

Saksofony tenorowe: Ewa Drewniak, Wojciech Zawora,

Trąbki: Lucjan Bator, Maciej Pociask, Jacek Wróbel, Hubert Długosz, Wojciech Pałac, Piotr Kawa,

Tenory: Ryszard Bocek, Jan Kawa,

Puzony: Sławomir Urban, Józef Pecka,

Tuby: Bogdan Starzec, Mateusz Bocek, Ryszard Ignarski

Perkusja: Paweł Sobkowicz, Władysław Bieniek, Aleksander Cygan.

 

 

 

Ostatnie ważniejsze osiągnięcia orkiestry to:

 

 • 2006 r. – koncert orkiestry w Starym Samborze na Ukrainie;
 • 2007 r. – pierwsza nagroda w Powiatowej Paradzie Orkiestr Dętych w Tyczynie;
 • 2007 r. – Nagroda Zarządu Województwa Podkarpackiego;
 • 2008 r. – Odznaka Honorowa Złota z Wieńcem Laurowym przyznana przez Zarząd Główny Polskiego Związku Chórów i Orkiestr;
 • 2009 r. – Nagroda Specjalna w Powiatowej Paradzie Orkiestr Dętych w Tyczynie.
 • 2010 r. – główna nagroda w XI Powiatowej Paradzie Orkiestr Dętych w Tyczynie.
 • 2011 r. – nagroda Zarządu Osiedla w XII Podkarpackiej Paradzie Orkiestr Dętych w Tyczynie.
 • 2012 r. – II nagroda w XIII Podkarpackiej Paradzie Orkiestr Dętych w Tyczynie;
 • 2012 r. - I nagroda w XIV Małopolskim Festiwalu Orkiestr Dętych w Więcławicach k. Krakowa w kategorii małych orkiestr (impreza ogólnopolska).
 • 2013 r. - 120-lecie działalności orkiestry. Skład orkiestry to solidna wspólnota wielu pokoleń zdolnych i ambitnych ludzi bezinteresownie oddanych muzyce.
 • 2014 r. – Wydanie jubileuszowej płyty orkiestry.
 • 2015 r. – W kwietniu zarejestrowano stowarzyszenie Orkiestra Dęta w Błażowej.
 • 2019 r. - I nagroda na XX Podkarpackiej Paradzie Orkiestr Dętych w Tyczynie
              - Udział orkiestry w dniach Starego Sambora na Ukrainie
 • 2021 r. - Nagroda Marszałka Województwa Podkarpackiego "Znak Kultury" za całokształt działalności w dziedzinie upowszechniania kultury muzycznej

 

 

GALERIA ZDJĘĆ ORKIESTRY DĘTEJ GOK BŁAŻOWA - kliknij tutaj

 

 

Odwiedza nas 39 gości oraz 0 użytkowników.

 

 

Kontakt :

 Gminny Ośrodek Kultury w Błażowej 
ul. Armii Krajowej 17A, 36-030 Błażowa
 
Tel/fax: (+48) 17-2297-044
Email: gokblaz@intertele.pl / blazowa.gok@wp.pl