Błażowska orkiestra dęta istnieje od 1893 roku. Początkowo działała pod patronatem Ochotniczej Straży Pożarnej. Prowadzona przez Józefa Podroużko brała udział we wszystkich uroczystościach związanych z działalnością straży pożarnych. Towarzyszyła też niektórym uroczystościom religijnym i świeckim na terenie niemalże całej rzeszowszczyzny. Od 1926 roku obowiązki dyrygenta przejął jeden z uczniów Podroużki – Franciszek Kmiotek. Obecnie od kwietnia 2017 r. orkiestrę prowadzi Jakub Adamek. Przejął tę funkcję po Michale Wesołowskim. W latach powojennych opiekę nad orkiestrą sprawowała Miejska Rada Narodowa miasta Błażowa, a rolę kapelmistrza ciągle pełnił Franciszek Kmiotek (do 1977 r). Od roku 1985 obowiązek patronatu nad orkiestrą przejął Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Błażowej. Pierwsze próby odbywały się pod kierownictwem Mieczysława Czarnika, następnie (1985-87) Aleksandra Rybki. W latach następnych orkiestrę prowadził Aleksander Cwynar, później Eugeniusz Rokita, a w latach 1990 – 94 kapelmistrzem orkiestry był Aleksander Rybka. Następnie Władysław Bober, Tadeusz Pecka, Sebastian Ziółkowski, a od roku 1997 do listopada 2009 r. funkcję kapelmistrza pełnił Mieczysław Czarnik. Od grudnia 2009 r. do maja 2013 r. kapelmistrzem był Andrzej Kundys. Orkiestra dęta w Błażowej przez 120 lat swojej działalności była i jest stałym elementem życia kulturalnego miasta i okolic. Dzisiaj nie sposób sobie wyobrazić jakiejkolwiek błażowskiej, czy środowiskowej uroczystości bez jej udziału. Orkiestra koncertuje ok. 25 razy w roku, posiada bogaty repertuar na każdą okazję.

 

Ostatnie ważniejsze osiągnięcia orkiestry to:

 

 • 2006 r. – koncert orkiestry w Starym Samborze na Ukrainie;
 • 2007 r. – pierwsza nagroda w Powiatowej Paradzie Orkiestr Dętych w Tyczynie;
 • 2007 r. – Nagroda Zarządu Województwa Podkarpackiego;
 • 2008 r. – Odznaka Honorowa Złota z Wieńcem Laurowym przyznana przez Zarząd Główny Polskiego Związku Chórów i Orkiestr;
 • 2009 r. – Nagroda Specjalna w Powiatowej Paradzie Orkiestr Dętych w Tyczynie.
 • 2010 r. – główna nagroda w XI Powiatowej Paradzie Orkiestr Dętych w Tyczynie.
 • 2011 r. – nagroda Zarządu Osiedla w XII Podkarpackiej Paradzie Orkiestr Dętych w Tyczynie.
 • 2012 r. – II nagroda w XIII Podkarpackiej Paradzie Orkiestr Dętych w Tyczynie;
 • 2012 r. - I nagroda w XIV Małopolskim Festiwalu Orkiestr Dętych w Więcławicach k. Krakowa w kategorii małych orkiestr (impreza ogólnopolska).
 • 2013 r. - 120-lecie działalności orkiestry. Skład orkiestry to solidna wspólnota wielu pokoleń zdolnych i ambitnych ludzi bezinteresownie oddanych muzyce.
 • 2014 r. – Wydanie jubileuszowej płyty orkiestry.
 • 2015 r. – W kwietniu zarejestrowano stowarzyszenie Orkiestra Dęta w Błażowej.

 

GALERIA ZDJĘĆ ORKIESTRY DĘTEJ GOK BŁAŻOWA - kliknij tutaj

 

 

 

 

KONTAKT

 
Gminny Ośrodek Kultury w Błażowej 
ul. Armii Krajowej 17a, 36-030 Błażowa
 
Tel/fax: (+48) 17-2297-044, 17-2297-100
Email: gokbl@wp.pl  lub  gokblaz@intertele.pl