TO_PISANKA_STRONA

LKS "Błażowianka" otrzymał grant w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego, kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 dla operacji realizowanych w ramach projektu grantowego 2/2023/G pn.: „Rozwój turystyki na obszarze Doliny Strugu poprzez budowę i przebudowę obiektów infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej oraz wzmocnienie kapitału społecznego poprzez wspieranie aktywizacji seniorów a także organizację imprez integracyjnych, kulturalnych i rekreacyjnych”.

Odwiedza nas 265 gości oraz 0 użytkowników.

 

 

Kontakt :

 Gminny Ośrodek Kultury w Błażowej 
ul. Armii Krajowej 17A, 36-030 Błażowa
 
Tel/fax: (+48) 17-2297-044
Email: gokblaz@intertele.pl / blazowa.gok@wp.pl