to_gok

Nasza Orkiestra Dęta została wyposażona w nowe spodnie, które zostały pozyskane w ramach operacji "Poprawienie wizerunku poprzez zakup galowych spodni dla Orkiestry Dętej GOK w Błażowej" realizowanej w ramach Grantu nr 1/2020/G pn. „Rozwój obszaru poprzez odnowę zabytkowych obiektów oraz realizację inicjatyw oddolnych aktywizujących mieszkańców Doliny Strugu” w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW na lata 2014-2020, realizującej przedsięwzięcie 1.2.1 Wsparcie oddolnych inicjatyw.

 

Odwiedza nas 40 gości oraz 0 użytkowników.

 

 

Kontakt :

 Gminny Ośrodek Kultury w Błażowej 
ul. Armii Krajowej 17A, 36-030 Błażowa
 
Tel/fax: (+48) 17-2297-044
Email: gokblaz@intertele.pl / blazowa.gok@wp.pl