Z ŻYCIA BŁAŻOWSKIEGO GOK

side5 slide0 slide1 slide2 slide3

OŚWIADCZENIE RODZICA/PRAWNEGO OPIEKUNA - na udział w wyjeździe do parku trampolin JUMP WORLD w Rzeszowie - KLIKNIJ TUTAJ

 

 

KONTAKT

 
Gminny Ośrodek Kultury w Błażowej 
ul. Armii Krajowej 17A, 36-030 Błażowa
 
Tel/fax: (+48) 17-2297-044