Z ŻYCIA BŁAŻOWSKIEGO GOK

side5 slide0 slide1 slide2 slide3 slide4 slide6 slide7

 

 

Zbiórka uczestników wyjazdu do ,,Boskiej Doliny" w Dylągówce o godz. 09:30 przed GOK w Błażowej.

 OŚWIADCZENIE RODZICA/PRAWNEGO OPIEKUNA - na udział w wyjeździe do gospodarstwa agroturystycznego BOSKA DOLINA w Dylągówce- kliknij tutaj

 

 

 

KONTAKT

 
Gminny Ośrodek Kultury w Błażowej 
ul. Armii Krajowej 17A, 36-030 Błażowa
 
Tel/fax: (+48) 17-2297-044