TO_PISANKA_STRONA

XI DNI FUTOMY

W dniach 8-9 lipca 2017 r. odbyły się XI Dni Futomy. Organizatorami imprezy byli sołtys wsi Małgorzata Drewniak i Rada Sołecka, Stowarzyszenie Kultywowania Kultury i Tradycji Ziemi Futomskiej, Szkoła Podstawowa w Futomie i Gminny Ośrodek Kultury w Błażowej.

SOBOTA

KONCERT MUZYKI ORGANOWEJ I SAKRALNEJ W KOŚCIELE W FUTOMIE

Obchody rozpoczęły się koncertem muzyki sakralnej i organowej w kościele parafialnym pw. św. Walentego w Futomie, gdzie gości i mieszkańców Futomy przywitał proboszcz parafii ks. Jan Czaja. Proboszcz poprowadził też koncert. W słowie wstępnym przypomniał, że piękny kościół futomski od 2005 r. jest obiektem zabytkowym, co pozwoliło skorzystać z wielu dotacji na modernizację zabytków. Budowla ma świetną akustykę i wspaniałe organy, które w 1933 r. wykonała słynna firma założona przez braci Rieger z Karniowa (obecnie Czechy). Na początku koncertu wystąpili uczniowie szkoły muzycznej początkujący organiści z Futomy Zuzanna Wielgos i Jakub Kustra. W wykonaniu Zuzanny zebrani usłyszeli Menuet G-dur, a Jakub zagrał Sonatinę G-dur i Mazurek F-dur. Następnie kapela z Futomy wykonała 4 pieśni Maryjne. Miłym akcentem były życzenia, jakie artyści złożyli na ręce proboszcza ks. Jana Czai, który obchodzi 35-lecie kapłaństwa i odśpiewana przez kapelę i zebranych łacińska pieśń Plurimos annos, plurimos! Koncert organowy zakończył występ organisty Piotra Rebizaka, który wykonał Offetorium Aleksandra Guillmanta oraz Preludium i Fugę A-moll Jana Sebastiana Bacha.

WYSTAWY

Kolejnym etapem dla uczestników obchodów Dni Futomy była szkoła podstawowa, gdzie na sali gimnastycznej urządzono wiele tematycznych wystaw. Przybyłych przywitał dyrektor szkoły Zdzisław Chlebek, który podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania imprezy, w tym wystawcom i zachęcał do aktywnego uczestnictwa. Organizatorom pogratulował też burmistrz Jerzy Kocój. Można było zobaczyć wyroby kowalstwa artystycznego Janusza Śwista, rzeźby Marka Twardego, zabytkowe sakralne obrazy i rzeźby ze zbiorów Zygmunta Drewniaka, stare fotografie, zabytki kultury materialnej ze zbiorów Eugeniusza Wielgosa, Augustyna Rybki, a wśród nich między innymi zabawki i przedmioty związane z dzieciństwem, wyroby kowalstwa artystycznego i inne. W miłej atmosferze wymieniano poglądy, rozpoznawano postacie na fotografiach.

NIEDZIELA

ZWIEDZANIE KOŚCIOŁA

Drugi dzień imprezy rozpoczął się mszą św. pod przewodnictwem ks. proboszcza Jana Czai w koncelebrze ks. Mariana Homy, który wygłosił niezwykłą homilię oprowadzając wszystkich zebranych po futomskiej świątyni. W kilku zdaniach przytoczył historię parafii, która erygowana została 566 lat temu i jej kolejnych świątyń. Pierwszym murowanym kościołem jest obecna świątynia wzniesiona w 1912 r. przez ks. proboszcza Wojciecha Stachyraka i parafian ze wsi Futomy i Piątkowej. Ks. proboszcz Jan Czaja bardzo szczegółowo omówił postacie wyobrażone na obrazach i figurach zdobiących ołtarz główny i ołtarze boczne. Najstarszym obrazem jest wizerunek św. Leonarda, patrona więźniów i niewolników, który obok św. Walentego jest drugim patronem świątyni. Obraz św. Walentego znajduje się w ołtarzu głównym, choć w chwili obecnej jest przysłonięty wizerunkiem Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Bardzo stare są też dwie rzeźby figuralne św. Barbary i św. Piotra. Rzeźby te zostały znalezione na strychu przy okazji remontu świątyni, a odnowiła je parafianka Małgorzata Panek. Ks. proboszcz Jan Czaja odkrywał przed zgromadzonymi kolejne eksponaty i z wielka estymą mówił o całym wyposażeniu świątyni, co dowodzi gruntownej znajomości i wielkiego przywiązania do parafii, parafian i kościoła, w której pełni swoją posługę od 17 lat. Na zakończenie liturii sołtys wsi Małgorzata Drewniak i dyrektor szkoły Zdzisław Chlebek złożyli swojemu kapłanowi życzenia z okazji 35. rocznicy kapłaństwa.

Współorganizatorem imprezy był błażowski GOK.

Obszerna relacja z imprezy w 157 numerze Kuriera Błażowskiego.

Zdjęcia w PDF - kliknij tutaj.

Odwiedza nas 287 gości oraz 0 użytkowników.

 

 

Kontakt :

 Gminny Ośrodek Kultury w Błażowej 
ul. Armii Krajowej 17A, 36-030 Błażowa
 
Tel/fax: (+48) 17-2297-044
Email: gokblaz@intertele.pl / blazowa.gok@wp.pl